logopedie

Logopedie komt van het Griekse woord ´logos´ en ‘paideia’. ‘Logos’ betekent ‘het gesproken woord’ en ‘paideia’ betekent ‘opleiding’. Dus logopedie betekent ‘spraakles’, maar logopedie is meer dan alleen spraakles. Het gaat om communiceren in de breedste zin van het woord. Om goed te kunnen communiceren zijn de volgende factoren van belang:

 • gehoor
 • adem
 • stem
 • taal
 • spraak (waaronder vloeiend spreken)
 • mondgedrag
 • houding

Spreken doet iedereen op z’n eigen manier. We staan er vaak niet bij stil, omdat het vanzelf lijkt te gaan. Pas op het moment dat dit proces niet automatisch naar tevredenheid verloopt, worden we ons ervan bewust wat er bij ‘goed praten’ allemaal komt kijken.

Wij communiceren via taal. Taal is een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van een kind. Een goede taalontwikkeling geeft een kind betere kansen bij het leren en de latere carrièremogelijkheden (C. Ireland; Leren praten en pratend leren, 1998).

Binnen de logopedie kunnen we de volgende ‘problemen’ tegenkomen:

 • gehoor
  • (tijdelijke) slechthorendheid, problemen in de luistervaardigheid en auditieve verwerkingsproblemen
   www.fenac.nl
 • adem
 • stem
 • taal
  • vertraagde taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen, problemen met communicatieve vaardigheden, moeite met automatiseren 
   www.kentalis.nl
 • spraak
  • vertraagde spraakontwikkeling, articulatieproblemen, open/gesloten nasaliteit, dyspraxie
   www.logopedie.nl
 • mondgedrag
  • mondademen, afwijkend slikken, zuiggewoonten, afwijkende lipgewoonten, -tonggewoonten
   www.logopedie.nl
 • houding
  • verkeerde spreekhouding