Logopedisten zijn vaak betrokken bij de behandeling van leesproblemen en dyslexie, omdat er meestal sprake is van een dieper liggend taalverwerkingsprobleem. Een goede aanpak van leesproblemen en dyslexie vraagt om een grote deskundigheid van de behandelaar. Daarom hebben wij ons gespecialiseerd op dit gebied middels een aanvullende (tweejarige) opleiding tot lees en dyslexiespecialist.

letters

Wanneer een leerling aangemeld wordt bij onze praktijk zullen wij, door middel van een onderzoek, de ernst van de lees-/spellingsproblematiek in kaart brengen.
Dit onderzoek bestaat uit een intakegesprek met ouder(s) en kind, onderzoek naar de lees-/spellingsvaardigheid en overleg met school.

Voor elke leerling wordt een passende behandeling samengesteld.

Leesproblemen zonder logopedische indicatie komen niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking.
Voor tarieven kunt u ons mailen.