maan roos visWij leven in een geletterde maatschappij; veel informatie komt tot ons via geschreven taal. Wanneer iemand hier moeite mee heeft, mist hij veel (belangrijke) informatie.

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Dyslexie is een ernstig leesprobleem. Niet elk leesprobleem is een vorm van dyslexie. Of en wanneer er sprake is van dyslexie, hangt af van de achterstand en de hardnekkigheid.

Dyslexie kan een grote invloed hebben op een kind en zijn omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan (ernstige) leerproblemen en sociaal-emotionele problemen.

Dyslexie gaat niet over, maar met deskundige begeleiding kan er wel veel aan gedaan worden.

 

Waarom de (gespecialiseerde) logopedist als dyslexiebehandelaar?

Logopedisten zijn specifiek deskundig in de diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Zij zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Deze kinderen zijn soms nog niet in het leesproces vastgelopen, maar laten wel risicofactoren zien. De relatie van spraak- en taalstoornissen met dyslexie is groot: circa 50% van de kinderen met dyslexie heeft in het verleden mondelinge taalproblemen gehad (bron: Scarborrough 1990-1991).

dyslexie stop

De volgende vier typen taalleerproblemen kunnen gevolgen hebben voor het leren lezen en spellen:

  1. Auditieve verwerkingsproblemen
  2. Spraakproblemen
  3. Grammaticale problemen
  4. Problemen met de woordenschat

Het behandelen van mondelinge spraak- en taalproblemen is bij uitstek de deskundigheid van de logopedist. Een vroege adequate begeleiding kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar verkleint wel de uitingsvorm ervan. De behandeling van de logopedist levert zo een grote bijdrage aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen.